• LOG-IN
  • produse vot.ro
  • contact
  • NEWSLETTER
Duminica, 18 Mar 2018
01.06.2014
Constitutia Romaniei actualizata si republicata in Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003. EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTÄ‚ *) Modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicata de Consiliul Legislativ, in temeiul art. 152 din Constitutie, cu reactualizarea denumirilor si dandu-se textelor o noua numerotare (art. 152 a devenit, in forma republicata, art. 156). Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003 a fost aprobata prin referendumul
04.06.2014
Lege nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Guvernului SECTIUNEA 1 Rolul si functiile Guvernului Art. 1. (1) Guvernul este autoritatea publica a puterii executive, care functioneaza in baza votului de incredere acordat de Parlament si care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice. (2) Guvernul are rolul de a asigura functionarea echilibrata si dezvoltarea sistemului national economic si
08.06.2014
Art. 1. (1) Pentru exercitarea de catre Presedintele Romaniei a prerogativelor care ii sunt stabilite prin Constitutia Romaniei si alte legi se organizeaza si functioneaza Administratia prezidentiala, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, Palatul Cotroceni. (2) In sensul prezentei legi, prin Administratia prezidentiala se intelege serviciile publice aflate la dispozitia Presedintelui Romaniei, pentru indeplinirea atributiilor sale. Art. 2. (1) Compartimentele si functiile din structura Administratiei prezidentiale, organizarea, functionarea si
03.06.2014
Capitolul I Organizarea Camerei Deputatilor SECTIUNEA 1 Constituirea Camerei Deputatilor Art. 1. - Camera Deputatilor nou-aleasa se intruneste in ziua si la ora stabilite prin actul de convocare emis de Presedintele Romaniei, in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata. Art. 2. - (1) Pana la alegerea Biroului permanent lucrarile Camerei Deputatilor sunt conduse de cel mai in varsta deputat, in calitate de presedinte de varsta, asistat de cei mai tineri 4 deputati, in calitate de secretari. (2) Imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre presedintele de varsta sau
05.06.2014
CAPITOLUL I Organizarea Senatului Sectiunea 1 Constituirea Senatului Art. 1. - Senatul nou-ales se intruneste, potrivit Constitutiei Romaniei, la convocarea Presedintelui Romaniei, in cel mult 20 de zile de la alegeri. Art. 2. - (1) Pana la alegerea Biroului permanent lucrarile Senatului sunt conduse de cel mai in varsta senator, asistat de 4 secretari desemnati dintre cei mai tineri senatori. (2) Imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre presedintele de varsta sau de catre unul ori mai multi secretari atrage de drept inlocuirea acestora cu urmatorii senatori, potrivit acelorasi
test1
PARTENERI VOT.RO